JAN WOJCIECH DŁUGOSZ

Kancelaria Adwokacka

+48 601 626 514

bwdlugosz@poczta.onet.pl

Ul. 3 maja 35/6

87-800 Włocławek

Pon - Pt 8:30-18:00

Sobota kontakt pod telefonem

Podział majątku

Podział majątku może dotyczyć majątku małżeńskiego, spadkowego lub innego. Najczęściej dotyczy majątku małżeńskiego po rozwodzie, aby małżonkowie mogli podzielić się majątkiem, który nabyli w czasie trwania małżeństwa. Można podpisać umowę majątkową jeszcze przed zawarciem małżeństwa (intercyza) i wówczas w czasie jego trwania małżonkowie nie będą wypracowywali wspólnego majątku.

Dlaczego przy podziale majątku tak ważna jest pomoc Adwokata?

Każda sprawa dotycząca podziału majątku jest inna i należy ją analizować i rozpatrywać indywidualnie, gdyż stan wzajemnych rozliczeń majątkowych po rozwodzie uzależniony jest od wielu czynników. W tym trudnym procesie, gdy małżonkowie działają jeszcze często pod wpływem stresu związanego z rozwodem, Adwokat przeprowadzi ich profesjonalnie przez ten często burzliwy dla nich proces, szczególnie wtedy, gdy posiadają większy majątek, a nie chcą go podzielić po równo. Właśnie wtedy, gdy trzeba udowodnić jednej ze stron, że nie przyczyniła się do powstawania majątku w takiej samej mierze jak drugi współmałżonek lub nie przyczyniła się w ogóle, Adwokat wyjaśni jak można się starać o rozdzielenie dorobku zgodnie z rzeczywistym wkładem finansowym prowadzącym do jego powstania. Ponadto nie każdy może wie, że podczas sprawy o podział majątku nawet fakt, jak współmałżonkowie zarządzali majątkiem wspólnym, może wpłynąć na jego późniejszy podział (na przykład jeśli zostanie udowodnione jednej ze stron chociażby uzależnienie od alkoholu, to może dojść do nierównego podziału majątku). Podobnie, gdy jeden ze współmałżonków wyrządził szkodę we wspólnym majątku lub wykorzystywał wspólnie wypracowany majątek jedynie do celów osobistych z pominięciem potrzeb drugiego małżonka. Adwokat jest właśnie od tego, aby wskazał i zbadał każdą okoliczność, która może mieć wpływ na jak najkorzystniejszy podział majątku dla strony, którą reprezentuje, a potem przeprowadził we współpracy z tym małżonkiem odpowiedni dowód w Sądzie. Sami często nie będziemy wiedzieli co jeszcze może mieć wpływ na ostateczny rozmiar majątku, który uzyskamy w wyniku jego podziału, dlatego zupełnie nieświadomie bez pomocy Adwokata na tym etapie postępowania możemy stracić część należnej nam części dóbr.