JAN WOJCIECH DŁUGOSZ

Kancelaria Adwokacka

+48 601 626 514

bwdlugosz@poczta.onet.pl

Ul. 3 maja 35/6

87-800 Włocławek

Pon - Pt 8:30-18:00

Sobota kontakt pod telefonem

Prawo administracyjne

W sprawach z zakresu Prawa administracyjnego oferujemy doradztwo i pomoc prawną przede wszystkim w następujących kwestiach:

  • doradztwo i opinie prawne na każdym etapie postępowania administracyjnego
    i sądowo-administracyjnego przed organami administracji rządowej i samorządowej, potocznie zwanymi urzędami;
  • reprezentacja Klienta przed wszystkimi sądami administracyjnymi i urzędami;
  • odwołania od decyzji administracyjnych (skargi do WSA oraz NSA).

Pomagamy Klientom w sprawach i sporach m.in. z Urzędem Skarbowym (współpracując w tym zakresie z doradcami podatkowymi), ZUS, SKO, a także z organami wykonawczymi gmin, czyli z Wójtem, Burmistrzem lub Prezydentem.

Warto i tutaj skorzystać z pomocy doświadczonego Adwokata, ponieważ często się dzieje tak, że postępowanie administracyjne jest ściśle związane z postępowaniem cywilnym, kiedy szereg spraw administracyjnych znajduje swoje ostateczne rozwiązanie w sądzie powszechnym.