JAN WOJCIECH DŁUGOSZ

Kancelaria Adwokacka

+48 601 626 514

bwdlugosz@poczta.onet.pl

Ul. 3 maja 35/6

87-800 Włocławek

Pon - Pt 8:30-18:00

Sobota kontakt pod telefonem

Rozwody, prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria od 1997 roku zdobyła niekwestionowane doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego ze szczególnym wskazaniem na rozwody i wszelkie sprawy będące konsekwencją rozwodów –  związane głównie z opieką nad dziećmi i podziałem majątku.

Naszą specjalizacją stanowią następujące sprawy:

  • rozwód
  • separacja
  • podziału majątku w wyniku rozwodu albo separacji
  • alimenty `na rzecz dziecka, byłego współmałżonka albo rodzica
  • kontakty z dziećmi
  • uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa
  • władza rodzicielska
  • opieka i kuratela

Dlaczego podczas rozwodu potrzebny jest adwokat? Czym nasza Kancelaria wyróżnia się w prowadzeniu spraw rozwodowych?

Adwokat Jan Wojciech Długosz przede wszystkim stawia na koncyliacyjne i polubowne rozstrzygnięcie wszelkich aspektów podczas rozprawy rozwodowej, szczególnie gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Dba by ich dobro było zapewnione w jak najszerszym zakresie. Prawie 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, prezentowana kultura osobista i opanowanie pozwala Adwokatowi przeprowadzić rozwód w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy dla małżonków, oczywiście z przeważającym naciskiem na zabezpieczenie interesu reprezentowanej strony. Rola Adwokata polega tutaj również na pracy z małżonkami poza salą rozpraw, podczas wszelkich rozmów i uzgodnień. Często właśnie dzięki umiejętności ich prawidłowego i skutecznego przeprowadzania udaje się później uniknąć na sali rozpraw wstydliwego i niepożądanego zachowania stron. Dzięki naszej Kancelarii rozwód może się odbyć w sposób cywilizowany i możliwie spokojny.

Jedną z najtrudniejszych kwestii rozstrzyganych podczas sprawy rozwodowej jest określenie zasad opieki nad małoletnimi dziećmi. Dodatkowo w czasie sprawy rozwodowej emocje małżonków często sięgają zenitu, dlatego rolą sprawdzonego i spokojnego Adwokata w tych najbardziej wrażliwych kwestiach, jest przeprowadzenie sprawy rozwodowej tak, by jak najlepiej zadbać o los dzieci, w tym o racjonalny podział obowiązków między rozwodzącymi się małżonkami, a także o rozsądny plan opieki.

Gdyby w przyszłości eksmałżonek nie respektował ich praw w zakresie opieki i nie wypełniał obowiązków, jakie zostały na niego nałożone orzeczeniem Sądu, Adwokat będzie również w stanie pomóc w skutecznej obronie przynależnych mu praw.

Adwokat pomoże również przy podziale majątku w wyniku rozwodu lub separacji. Mecenas ułatwi i podpowie, jak udowodnić przed Sądem, że na potrzeby majątku wspólnego jeden z małżonków wykorzystał swój majątek osobisty (na przykład w sytuacji, gdy na zakup wspólnego domu środki pochodziły z darowizny od rodziców lub innego krewnego albo z odziedziczonego spadku). Podobnie Adwokat pomoże w negocjacjach dotyczących określenia tego, jakie konkretnie składniki majątku w wyniku podziału majątku, przypadną danemu małżonkowi.

Opisane wyżej doświadczenie, umiejętności, cechy osobiste i podejście Adwokata są pomocne, a w wielu sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wręcz kluczowe.
To właśnie one zapewniają optymalne przeprowadzeniem każdej sprawy tego rodzaju, w której uczestniczy nasza Kancelaria.